#omoss

Vi tyckte företagsnamnet Gaupa Awareness passar vår verksamhet väldigt bra. Gaupa är det Jämtländska ordet för Lodjur (Lynx) och har ett språk och dialekthistoriskt ursprung i både Norskan och Isländskan. En Gaupa är ju som bekant extremt medveten och vaksam på sin omgivning och utsätter sig aldrig för risker som kan innebära skador eller värre. En Gaupa`s medvetenhet (awareness) påminner mycket om det koncept vi arbetar med. S.P.E.A.R PDR bygger till sin största del på just situationsmedvetenhet och förhöjd förmåga att identifiera och undvika.

Men för att kunna ha en så reell situationsmedvetenhet som möjligt behöver vi även vara öppna gentemot oss själva som individer. Vi behöver ha insikt i vår förmåga att kunna skilja på gamla meriter, kapacitet och potential, vi behöver förstå våra styrkor och begränsningar. Det kan vara helt avgörande för att vi skall kunna förstå vilka typer av situationer och scenarier vi inte vill hamna i. Precis som en Gaupa agerar instinktivt.

Många av oss människor lever i en immunitetsillusion där vi tror att inget kan hända oss, den illusionen är kanske den största risken vi tar. Istället menar vi att vi behöver acceptera att det kan hända oss, vi behöver förstå konsekvenserna och vi behöver ta ett eget personligt ansvar för att förebygga det vi kan förebygga. Den acceptansen och medvetenheten hjälper oss att förstå hur vi på ett bra sätt kan bedöma risker och ta ansvar.

Vi som äger och driver Gaupa Awareness AB är Mia Gustafsson och Johan Jonsson, vi brinner för att bidra till att göra människor i vår omgivning tryggare och säkrare. Med egna erfarenheter från b.la högriskuppdrag i utlandstjänst och inom sjukvården känner vi att vi kan dela med oss av våra erfarenheter med utgångspunkt från Tony Blauers livsverk The S.P.E.A.R System ™

The ability to protect yourself or a loved one is inarguably, the single greatest skill you could possess.                                   WHAT IF LEARNING SELF-DEFENSE WAS EASIER THAN YOU THOUGHT?                                                                                                                - Coach Tony Blauer