#tryggarearbetsplats


Hot och våld i arbetet är ett underskattat arbetsmiljöproblem som i vissa branscher ökat senaste åren. Problemet är allvarligt med tanke på konsekvenserna. Utöver risken för fysiska skador innebär det även en risk för psykisk ohälsa för de anställda. Ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats.  

Vi frågar oss ofta varför det inte är lika vanligt att utbilda anställda i konflikthantering och nödvärn, som det är att utbilda personalen i att hantera en brandsläckare. Risken för att hamna i en hotfull obehaglig situation som kan leda till våldshandlingar är avsevärt högre än att det skall börja brinna. Några frågor vi tycker du som arbetsgivare borde ställa dig är:

  • Vem bär ansvaret i kölvattnet av en allvarlig våldsincident på arbetet?
  • Är sjukskrivningar och annan frånvaro kopplad till psykisk ohälsa som grundas sig i risker för utsatthet, hot och våld på arbetsplatsen?
  • Vad kostar hög personalomsättning och sjukskrivningar?
  • Vad är värdet av att investera i en tryggare arbetsmiljö?
  • Har du personal som reser mycket och verkar i andra länder där risken för våld och övergrepp kan vara högre än hos oss?

Vi vill bidra till att du som arbetsgivare får upp ögonen för att det här är ett problem, speciellt om du verkar inom detaljhandeln eller andra publika serviceyrken.

Vi har färdiga utbildningspaket som i grunden passar samtliga branscher men enkelt kan anpassas branschspecifikt. Till exempel för personal inom detaljhandeln, taxiförare, somatisk och psykiatrisk vård, väktare och annan säkerhetspersonal. Vår modell för utbildning kopplar vi helt till relevanta föreskrifter i arbetsmiljölagen. Om du som arbetsgivare vill veta mer om hur vi kan bidra till att minska otrygghet, skapa en tryggare arbetsmiljö och säkerställa att ni efterlever relevanta föreskrifter enligt arbetsmiljölagen (AFS 1993:2) så är ni mer än välkomna att höra av er.

Vidare tror vi att behovet av sjukvårdsutbildning är stort, första hjälpen insatserna är ofta helt avgörande för att rädda liv, speciellt vid allvarliga skador som orsakar blödning i områden där det tar lång tid för kvalificerad sjukvård att nå fram. Vi tänker närmast på jord och skogsbruk,  transport företag och andra verksamheter där man till och med kan behöva stoppa en svår traumatisk blödning på sig själv. Vi kommer att han färdiga tjänster att leverera under vintern 2018-19. 

                     “The SPEAR System combines the old brain’s most important function, to survive, with the new brain’s intelligence, to think and                                 decide, we have reawakened a non-perishable personal defense counter-measure that can make every human being safer, sooner.”                                                                                                                                                                                                                    - Coach Tony Blauer